REGISZTRÁCIÓ

Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése című projekt zárókonferenciája

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok védelme mellett felel a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzéséért és elősegítéséért. A KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001 azonosítószámú, 2019 év elején indult „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” című kiemelt projekt kedvezményezettjeként a Hatóság ezért célul tűzte ki az információszabadság alkotmányos alapjog magyarországi állapotának átfogó, tudományos alapú feltérképezését és a kutatási megállapítások alapján a jogi és egyéb szolgáltató környezet javítását célzó koncepciók, javaslatok és eszközök kidolgozását.

A projekt nyilvánosságának biztosítása szintén feladata és egyben a Hatóság kiemelt célja is. Ennek érdekében a Projekt fizikai zárásához közeledve sajtónyilvános zárókonferencia keretében kívánjuk ismertetni a projekt elvégzett kutatásainak, tevékenységeinek tapasztalatait, eredményeit.

Időpont: 2022. december 14. (szerda) 10:00 óra

Helyszín: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.

Díszterem

 

Kérem, hogy részvételi szándékát az alábbi jelentkezési lap kitöltésével jelezze, legkésőbb 2022. december 12-én 12.00 óráig. 

PROGRAM: 

9:30 - 10:00  REGISZTRÁCIÓ
10:00 - 10:15

DR. PÉTERFALVI ATTILA, A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG ELNÖKÉNEK KÖSZÖNTŐJE

10:15 - 10:30

EGY KIEMELT PROJEKT MENEDZSMENTJE – JÓ GYAKORLATOK
HEGYES ORSOLYA, OPERATÍV VEZETŐ, KÖFOP-VEKOP PROJEKTIRODA, NAIH

10:30 – 10:45 EREDMÉNYES KÖZSZFÉRA-FEJLESZTÉS -
KOMPLEX KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK KIHÍVÁSAI ÉS BUKTATÓI – JANZA FRIGYES, ÜGYVEZETŐ, EX ANTE KFT
10:45 – 11:00

Az információszabadság vizsgálatának fókuszai és módszertana, EREDMÉNYEI
NYÜSTI SZILVIA, MÓDSZERTANI SZAKÉRTŐ, EX ANTE-HBH KONZORCIUM

11:00 – 11:15 NEMZETKÖZI KITEKINTÉS JÓ GYAKORLATOK
DR. LIGETI MIKLÓS, JOGI IGAZGATÓ, TRANSPARENCY INTERNATIONAL
11:15 – 11:35 KÁVÉSZÜNET
11:35 – 11:50 A HAZAI INFORMÁCIÓSZABADSÁG JÖVŐJE: A KUTATÁSBAN FELTÁRT JAVASLATOK
DR. DUDÁS GÁBOR, ÜGYVÉD, INFORMÁCIÓSZABADSÁG SZAKÉRTŐ, KUTATÁSVEZETŐ
11:50 – 12:05

A VIZSGÁLT CÉLCSOPORTOK, AVAGY KI TARTOZIK AZ INFOTV. HATÁLYA ALÁ?
DR. SCHIFFER ANDRÁS, ÜGYVÉD, INFORMÁCIÓSZABADSÁG SZAKÉRTŐ, KUTATÁSI TÉMAVEZETŐ

12:05 – 12:20

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁST ÉRINTŐ KUTATÁSOK TAPASZTALATAI – GONDOLATOK A KUTATÁSVEZETŐKTŐL ÉS TÉMAVEZETŐKTŐL

ZSIKÓNÉ KENDRA KLÁRA, OSZTÁLYVEZETŐ NAIH

KONOK EDIT, KUTATÁSI TÉMAVEZETŐ, EX ANTE-HBH KONZORCIUM

CSAJÁGI ISTVÁN, OSZTÁLYVEZETŐ, NAIH

DR. LOJEK LEVENTE, KUTATÁSI TÉMAVEZETŐ, EX ANTE-HBH KONZORCIUM

12:20 – 12:35

ZÁRÓ GONDOLATOK A PROJEKT SZAKMAI VEZETŐJÉTŐL
DR. SZIKLAY JÚLIA, FŐOSZTÁLYVEZETŐ, INFORMÁCIÓSZABADSÁG FŐOSZTÁLY, NAIH

12:35 – 12:50

A SAJTÓ KÉRDÉSEINEK MEGVÁLASZOLÁSA

12:50 -

EBÉD