freedom of information logo2

Regisztráció / Conference Registration

33 év

Nemzetközi konferencia az információszabadsághoz való jog hazai és nemzetközi helyzetéről - jó gyakorlatok és koncepcionális kérdések

33 Years

International Conference on the Perspectives of the Right to Freedom of Information with Special Focus on Good Practices and Conceptual Questions

 

2022. június 8-9. / 8th and 9th of June, 2022

Helyszín/Location:

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 7. emelet, konferenciaterem

Office of the Commissioner for Fundamental Rights of Hungary

Falk Miksa street 9-11, 7th floor, Conference Room

Budapest

1055

 

A rendezvényre a regisztráció lezárult

Conference Registration is closed